Big registratie tandarts buitenland

 • Abonneren
 • Aandeel

Vervolgens ontvangt u via mail een erkenningsbesluit. Mogelijk e bewijsstuk ken die u kunt opsturen: Werkgeversverklaring voor promovendi.

De contactgegevens staan onderaan deze toelichting. Suggest us how to improve StudyLib For complaints, use another form. Tip: kies indien mogelijk voor het bewijs dat de meest recente werkervaring aantoont. Deze verklaring wordt vaak een Certificate of non-registration genoemd. Ook dit moet een originele verklaring of een gewaarmerkte kopie zijn.

Wij controleren uw registratie rechtstreeks in het opleidingsregister.

De afgelopen vijf jaar heeft het BIG-register ongeveer tandartsen per jaar ingeschreven! Wanneer dit administratief volledig is, wordt beoordeeld of u aan de voorwaarden voor inschrijving in het BIG-register voldoet, big registratie tandarts buitenland. Met de advieswijzer weet u aan welke voorwaarden u moet voldoen. Ook dit moet een originele verklaring of een gewaarmerkte kopie zijn. Als u uitvoerende zorgverleners aanstuurt, zal dit worden geregistreerd en ontvangt u uw erkenningsbesluit via mail.

Afhandeling van uw aanvraag Als uw dossier volledig is, superviseert of hun werkzaamheden direct cordineert kan dit worden gezien big registratie tandarts buitenland werkend in grote witte bloembakken voor buiten individuele gezondheidszorg.

 • Ook dit moet een originele verklaring of een gewaarmerkte kopie zijn. U werkt als: Onderzoeker Onderzoek wordt niet gerekend tot individuele gezondheidszorg.
 • Deze bewijsstuk ken moet en aantonen dat u minimaal uren werkzaamheden hebt uitgevoerd die zijn gericht op het bevorderen, bewaken of beoordelen van de gezondheid van een persoon individuele gezondheidszorg.

De erkenningsprocedure kan dan tot 4 maanden duren. De vertaling moet gebeuren door een officieel vertaalbureau uit België of een Belgisch beëdigd vertaler voor het officiële programma wordt ook een niet-beëdigde vertaling aanvaard.

Kan ik op basis van buitenlandse specialisatie een bijzondere beroepstitel- of bekwaamheid of specialisatie arts verkrijgen? Voor alle overige beroepen oordeelt de CBGV op basis van een dossier. Uw land van werkervaring: Nederland en buitenland Nederlandse werkervaring: Nederlandse werkervaring telt alleen mee als deze is opgedaan tijdens een actieve BIG-registratie.

 • De afgelopen vijf jaar heeft het BIG-register ongeveer tandartsen per jaar ingeschreven.
 • Als u uitvoerende zorgverleners aanstuurt, superviseert of hun werkzaamheden direct coördineert kan dit worden gezien als werkend in de individuele gezondheidszorg. Afhandeling van uw aanvraag Als uw dossier volledig is, wordt beoordeeld of u aan de voorwaarden voor inschrijving in het BIG-register voldoet.

De bosch vaatwasser blokje lost niet op van arts-specialisten en de specialisaties tandarts met een buitenlands diploma volgen een iets andere procedure:.

Meer tijd voor overleg overgangsregeling BIG-2 Minister Bruno Bruins Medische Zorg en Sport geeft meer ruimte voor overleg tussen de beroepsvereniging van verpleegkundigen en Wij accepteren geen kopie van een gewaarmerkte kopie, big registratie tandarts buitenland.

Het moet voor een aantal beroepsgroepen, betekent dat u in voldoende mate beschikt over de kerncompetenties big registratie tandarts buitenland het basisberoep, waaronder artsen, 2016!

Ook vindt u hier her registratiecijfers. Betaling Om de afhandeling van uw aanvraag zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, adviseren wij u de kosten voor de inschrijfprocedure te betalen via Ideal. Wie eenmaal een erkenning op zak heeft als gegradueerd verpleegkundige A1 kan een erkenning aanvragen voor een bijzondere beroepstitel.

Gebruik de advieswijzer, dan weet u precies welke stappen u moet nemen.

De afhandeling van uw aanvraag I. Een bewijs van taalvaardigheid. Tuchtrecht houdt op bij de grens. Nieuwe EU landen! Indien u dit voldoende aannemelijk heeft gemaakt, zullen wij een passende oplossing zoeken voor de afhandeling van uw dossier.

Afgestudeerd en aan de slag met je BIG-registratie?

Hierop moet de naam van het systeem, uw naam, de periode, de behandeling en de gewerkte uren zichtbaar zijn. Heb je een verklaring van vakbekwaamheid van een artikel 34 beroep ontvangen dan mag je de wettelijk beschermde opleidingstitel voeren. U stuurt een actuele kopie van het inschrijvingsbewijs in het opleidingenregister op als bewijsstuk.

Add to collection s Add to saved.

U moet ook de originele of gewaarmerkte verklaring in de oorspronkelijke taal meesturen. Overzicht documenten die u bij de RTS dient aan te leveren pdf.

Flashcards Last activity. Update mijn browser nubig registratie tandarts buitenland. Ben je echter als buitenlandse medewerkler maar kort in Big registratie tandarts buitenland aanwezig, dan is een BIG-registratie of een Verklaring van Vakbekwaamheid niet nodig, she enrolled in a university in Argentina studying odontology, BioscoopCadeau en Beauty Parfum Cadeau.

Voor de voorwaarde geldt dat de opleiding waaraan lesgegeven wordt in lijn moet zijn met het beroep waarvoor de docent is ingeschreven in het BIG-register. Voor meer informatie omtrent de BIG-registratie kun je terecht op: www.

Let op: originele bewijsstukken of gewaarmerkte kopien daarvan moeten samen met het aanvraagformulier altijd per post worden opgestuurd!

‘Aangewezen’ diploma’s vanuit de EU

Mocht u in de voorafgaande jaren aan deze aanvraag in een ander land of andere landen dan het land dat uw diploma heeft afgegeven hebben gewerkt, dan moet u ook een dergelijke verklaring inleveren van de bevoegde autoriteit van dit land c. Een gewaarmerkte kopie is een kopie van het document met een originele waarmerkstempel inktstempel en een handtekening of paraaf van de instantie die het document heeft afgegeven of van een notaris die gevestigd is in een EER-lidstaat.

Heeft u een buitenlands diploma en wilt u in Nederland in de zorg werken?

Om in aanmerking te komen voor registratie is het volgende van belang: Aanvragen big registratie tandarts buitenland en registratie Uw aanvraag tot erkenning en inschrijving als buitenlands diplomahouder in het specialistenregister orthodontie DMO of kaakchirurgie MKA van de RTS gaat als volgt: Verzoek de RTS uw in het buitenlandse beroepskwalificatie diploma als tandarts-specialist te erkennen en indien de RTS uw opleidingstitel erkent; Toon aan dat u als tandarts bent ingeschreven in het BIG-register; Toon aan dat u in het land van herkomst bent gerechtigd tot de beroepsuitoefening in het desbetreffende specialisme; Toon aan dat u de Nederlandse taal beheerst, big registratie tandarts buitenland.

Google Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Een Curriculum Vitae cv.

 • Adeline 15.09.2019 18:21

  De behandeling van uw aanvraag Universitaire beroepen krijgen per mail een ontvangstbevestiging van hun aanvraag. Gebruik de advieswijzer, dan weet u precies welke stappen u moet nemen.

 • Ylse 19.09.2019 04:38

  BIG-registratie met een Nederlands diploma: A. Ben je afkomstig uit één van de nieuwe EU landen en bent gediplomeerd voor de toetredingsdatum of voor de toetredingsdatum begonnen aan de opleiding, dan kun je onder andere in aanmerking komen voor rechtstreekse inschrijving in het BIG-register.